Teenused

Hariduskoolitused

Alusharidust saab teha ainult südamega ja päeva lõpus peab oma süda olema kerge ja täidetud, aga kui süda on õige koha peal ja teed oma tööd südamega ja suhtlemine on südamest südamesse, siis võib olla mõnikord süda ka raske ja täis või murtud ja midagi võib olla südamel… Siis tuleb tulla Südamega koolitusele või nõustamisse, et südant hoida ja turgutada. Luban, et midagi läheb südamesse ja miski saab puudutatud, miski liigutab süda, sest südamega kohtumised lähevad südamesse ja südamel on parem olla… Päeva lõpus saab siis alushariduse spetsialist minna oma lähedaste juurde ja jagada neile oma südamesoojust, sest eelkõige oled Sa nende jaoks oluline.

Koolitusi viivad läbi oma ala parimad spetsialistid, teen koostööd inimestega, kes on praktikud, südamega oma ala tegijad. Koolituse juurde võib tellid ka inspireeriva töötoa.

Kui Sinu asutuse või rühma nimes on “süda”, siis küsi minult sooduspakkumist minu teenustele kiri@maililiinev.ee

Lapsest lähtuv õpe

Iga laps on oluline, eriline ja tähtis just sellisena, kes ta on. Iga laps tuleb haridusasutusse koos oma perega ja koostöö perega on oluline osa õpetaja tööst. Laps õpib vaid turvalises ja tema enda huvisid toetavas keskkonnas, kus on kindlad piirid ja kokkulepped, mis võimaldavad loovust. Üheks oluliseks turvalisuse aluseks on head ja koostöised rühmameeskonna suhted. Lapsest lähtuv õppetöö on mäng, lõimitud tegevused, projektõpe ja õppemängud. Lapsest lähtumine algab täiskasvanutest, kes on teadlikud enda rollist, juhivad suhteid gruppides (lapsed, rühmameeskond ja pered) ja oskavad end hoida, et enda silmad säraksid ja oleks jaksu töötada. Päeva lõpuks on alushariduses töötav spetsialist olemas oma lähedaste jaoks, sest siis on elu tasakaalus ja säilib töö-ja elurõõm.

Üleminekul eestikeelsele õppele peab säilima fookus, et iga laps ja tema vajadused on olulised. See rakendub läbi õpetajate toetamise ja jõustamise. Me ei muuda hariduses vaid keelt: muutuma peab hariduse kvaliteet. Kvaliteetne eestikeelne õpe lähtub igast lapsest, toetub teadlikule õpetajale ja kogu haridusasutuse organisatsioonikultuurile.

Supervisioon

Supervisioon on tööalane nõustamine, mis toetab iga töötaja enda professionaalset kasvu ja arengut. Selles protsessis loob superviisor inimesega usaldussuhte ja koos kaardistatakse kohad, mis vajavad tunnustust ja jõustamist.

Meeskonnasupervisiooni on oodatud kogu organisatsiooni meeskond ja selle käigus saab uurida ja analüüsida teemasid, mis vajavad tähelepanu. Supervisioon ei tähenda vaid probleemidest rääkimist, see on ka koht tähistamiseks, edulugude rääkimiseks ning uute sihtide ja unistuste seadmiseks.

Individuaalne supervisioon sobib igale inimesele, kes soovib saada uut jõudu, vaadet või kaardistust oma tulevasele, olemasolevale või varasemale töökogemusele.

“Maili juures supervioonis käies saan iga kord nagu uue hingamise ja jõu, et oma tööga jätkata”
Haridustöötaja Liina

Supervisioone saab tellida ka väiksemale grupile: erirühmad, rühmameeskonnad, koostöögrupid.

Olen tänulik, et viimastel aastatel on olnud pikaajalised kogemused just erirühmameeskondade supervisioonidega, mis aitavad kogu meeskonnal teha ühistele väärtustele tuginevat tööd, jagada oma murekohti ja edulugusid ja saada jõustatud.

Supervisioon saab olla ka kogu organisatsioonis ja pikaajalisem protsess. Kohila Lasteaed Sipsik ja Asunduse Lasteaed tellisid superviisor Maili Liinevi väga teadlikult jõustama oma rühmameeskondi. Superviisor kohtus esmalt kõigi rühma meeskondadega, koos kaardistati iga rühma eripära, tugevused ja arengukohad. Poole aasta pärast protsess kordus ja rühmad tegid kokkuvõtted sellest, kuidas on läinud.

Gaia kool on kuus aastat koostööd teinud Maili Liineviga ja pakkunud kõigile oma kooli töötajatele võimalust supervisiooniks. Maili on Gaia koolis toetanud ka mentorluse arengut ja töötanud eripedagoogina.

Superviisor Maili Liinev on läbinud supervisiooni ja coachingu väljaõppe, mis vastab ANSE standardile.

Tugiteenused

Teen tihedat koostööd erinevate spetsialistidega, kes on oma ala praktikud.

 • lugemisnõustaja
 • eripedagoog
 • sotsiaalpedagoog
 • logopeed
 • psühholoog
 • toitumisnõustaja
 • Kui tunned huvi tugiteenuste vastu, siis kirjuta kiri@maililiinev.ee

Lugemisnõustamine

Lugemisnõustamine on suunatud vanematele ja õpetajatele, kes soovivad toetada oma lapse lugemisoskust või on mures oma lapse lugemise pärast.

Lugemisnõustaja sõna sündis laste lugemishuvi toetamise kogemusest ja pikaajalisest eripedagoog-nõustaja töö sisust. Laste lugemishuvi on seotud eelkõige täiskasvanute tegevusega: kas lapse ümber on pere, kes on ise eeskujuks, kas lapsel on piisavalt raamatuid ja motiveeriv lugemiskeskkond, kas lapsele loetakse ja arvestatakse tema eripäradega. Kõige olulisem on siiski usaldussuhe lapse ja täiskasvanu vahel, millele toetudes saab tekitada lugemishuvi ja lugemisrõõmu. Täiskasvanud vajavad nõustamist, et luua lapse ümber keskkond, et lugema õppimine oleks loomulik, mänguline ja põnev. Samuti vajavad nõustamist lapsevanem ja õpetaja, kes märkavad, et laps ei huvitu tähtedest, raamatutest ja lugudest.

Lugemisnõustaja kohtub täiskasvanuga, et teda kuulata ja anda soovitusi, milliseid lugemistegevusi koos lapsega kodus teha. Lapsega toimub mänguline tegevus, et saada teada, kus tema lugemisoskuse areng hetkel on. Lugemisnõustaja annab kohtumise põhjal praktilisi soovitusi, mida teha kodus, et lapse lugemishuvi ja lugemisrõõm tõuseks. Vajadusel on olemas koostöö logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogiga.

Lugemisjooga

​Lugemisjooga sündis usust ja kogemusest, et lapsed õpivad lugema kõige paremini läbi loomuliku huvi, mängu ja rõõmu. Siin on kokku pandud lugemisnõustaja teadmised ja kogemused, lastejooga praktika ja kogemused ema ja õpetajana. Lugemisjooga on tähtede õppimise viis läbi loovliikumise ja lugemismängude. Lugemisjooga sobib väga hästi ka lugemispessa, mille üks leiutajatest ja arendajatest Maili on.

-kutsu Maili oma üritusele/konverentsile virgutavat lastejoogat tegema või hoopis soovid minu kaudu tellida muinasjutuvestja, inspireeriva kõneleja või bachata töötoa-

Loe täpsemalt LASTE LUGEMISE TOETAMISE KOHTA:

Välis-Eesti koolid

Koolitused ja üritused välismaal tegutsevatele Eesti koolide ja ühenduste lastele ja suurtele.

 • Lugemisteemalised ja kasvatusalased koolitused peredele
 • Meeskonnatöö koolitused
 • Suhted ja suhtlemine kogukonnas, lapsevanemate ja kolleegidega
 • Supervisioon kooli meeskonnale kogemuste jagamiseks, kontaktide loomiseks ja jõustamiseks
 • Lastejooga ja lugemisjooga