Minust

Iga kohtumine, koolitus ja supervisioon on kantud südametarkusega loodud kohalolust, soojusest ja teadmistest. Olen õnnelik, et olen jõudnud tööelus kohta, kus saan olla ise see, kes oma loomult olen, ise luua, ise otsustada ja olla mina ise.

Olen kogu elu huvitunud inimeseks olemise põnevast maailmast: läbi lugude ja oma kogemuste teadvustamise olen kasvanud järk-järgult inimesena kohalolevamaks, tänulikumaks ja rõõmsamaks. Tunnen mõnikord, et elu keerleb liiga kiiresti ja kõik on kaoses, aga tunnen ka tihti selgelt kohalolu ja rõõmu: saan aru, et kogemuste kogemine ongi inimeseks olemise osa. Olen jätkuvalt arengus, küpsemas ja täiega oma elu elamas.

Julgen öelda, et oskan edukalt luua kontakte väga erinevate inimestega, juhtida väiksemaid ja suuremaid gruppe, inimesi innustada, motiveerida ja inspireerida. Mõistan, toetan ja juhin inimesi sellisel viisil, et jään ise alati väärikaks ja luban teistel ka väärikaks jääda.

Lapsena olin väga tagasihoidlik, sisemiselt pigem ärev ja omas maailmas elav raamatuhuviline tüdruk, kellel ei olnud enda teada ühtegi tugevust. Minu sõbrad olid keeleliselt andekad, tugevad spordis ja muusikas, aga tänu oma sõprade tagasisidele sain lõpuks aru, et minu tugevus oli inimesi kuulata, mõista ja toetada.

Oma töö-ja hariduselu alguseks pean oma lapsepõlve, kus sain range maakooli põhihariduse ja loomingulise gümnaasiumi kogemuse, mille kõrval tasakaalustavalt imelise looduse keskel kasvamine ja raamatute imepärases maailmas elamine. Minu elus oli lapsepõlves kõige olulisemal kohal loodus, mets ja taimed, üksinda looduses jalutamine ja tunnetamine. Minu juured on Raamatuküla Võtikveres ja Ingerisoomes.

Koolis õppimine oli minu jaoks väljakutse ja pingutus, mis õpetas ka enesejuhtimist ja eluoskusi tulevikuks. Tänu sellele oskan tajuda ja mõista inimesi, kes vajavad abi või on hädas.

Olen kasvatatud korralikuks, täpsust armastavaks ja teadust väärtustavaks inimeseks. Selle kõrval sain suurema jao oma maailmapildist luua raamatuid lugedes ja esinemisjulguse kooliteater “Liblikapüüdjad” osaledes.

Minu päritoluperes oli ja on väärtuseks teisi aidata, toetada ja uskuda inimestest head. Minu ema oli lasteaiaõpetaja, kelle rühmas oli Hea Alguse programm, ja lapsest lähtuv õpe lasteaias oli minu jaoks juba lapsepõlves loomulik.

Ulja noorukina lubasin, et lasteaeda ma küll kunagi tööle ei lähe, aga just Pedagoogilise Seminari sotsiaalpedagoogi praktika viis mind oma esimesse töökohta, kus töötasin liitpuuetega laste rühmas, sobitusrühmas ja eripedagoogina. Seal, Tallinna Männikäbi Lasteaias, kirjutasin oma kabineti uksele suure sildi: “Iga laps on eriline ja väärtuslik” ja seda olen ma südamest uskunud ja väärtustanud kogu oma elu. Ilusaim kompliment, mida minu juht toona tegi, olid sõnad: “Sa oled nagu laste advokaat, seisad alati nende õiguste eest.”

kirjutasin oma kabineti uksele suure sildi: “Iga laps on eriline ja väärtuslik” ja seda olen ma südamest uskunud ja väärtustanud kogu oma elu

Väärtustan väga kõrgelt sobitusrühmas rühmaõpetajana töötamist, sest just see andis ettekujutuse päris tööst rühmameeskonnas, lastegrupi juhtimisest, peredega koostööst ja erivajadusega laste toetamisest igapäevases lasteaiatöös. Ka täna käin palju tegemas vaatluseid ja tagasisidevestluseid lasteaedades ja koolides, mis hoiab mind reaalsusega seotuna. Tean ja tunnetan, kui palju on kogu maailm, kaasa arvatud haridusmaailm viimasel ajal muutunud.

Lasteaias töötades õppisin edasi Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustajaks ja sain kasvatusteaduste magistrikraadi.

Juba lasteaias töötades hakkasin koolitama Hea Alguse keskuses ja hakkasin juhtima “Lugemispesa” projekti ja hiljem ka Eesti Lugemisühingut.

Mittetulundusorganisatsiooni ja eduka haridusprojekti juhtimine andis mulle juurde oskust esineda, gruppe juhtida, end väljendada ja ajakirjanikega suhelda. Sain ka kogemuse noore juhi oskamatusest kohustusi mitte jagada ja läbipõlemise kogemuse. Läbi põlevad ikka need eriti ereda leegiga põlejad.

Lugemispesa projekt on olnud Postimehe juhtkirjas ja Pere ja kodu lugudes, olen käinud laste lugemisest rääkimas Vikerraadios, ETV-s, ja projekt on saanud Euroopa parima lugemisprojekti auhinna. Olen olnud ETV lastesaates Lastetuba kümne osa kaaslooja ja näitleja. Oma teadmiseid ja kogemusi olen jaganud ka emakeele didaktika õppejõuna ja koolitajana.

Suur õppetund juhina on olnud see, kuidas inimesi kaasata ja motiveerida, juhtida meeskondi, inimesi tunnustada, reklaamida ja promoda olulist ja head. Tänu Lugemispesa projektile said väga paljud lasteaiad, koolid, kodud ja raamatukogud endale motiveerivad lugemiskeskkonnad.

Enne laste saamist töötasin paar aastat Tallinna Ülikooli karjääri-ja nõustamiskeskuses õppenõustajana ja jätkasin tööd koolitajana, õppejõuna Tallinna Ülikoolis, lektorina kutseaasta programmis alustavate õpetajate tugigrupi juhina ja mentorite koolitajana.

olen tänu neile kogemustele palju parem eripedagoog ja nõustaja, kes lisaks töökogemusele ja professionaalsusele omab midagi väga olulist: mõistmist

Oma laste saamise lugu osutus väljakutsuvamaks kui ma olin unistanud ja ettekujutanud. Tänu neile kogemustele olen ka juba üle 15 aasta nõustanud peresid ja teinud inspireerivaid, praktilisi ja elurõõmsaid koolitusi peredele. Olen emana kogenud lisaks suurele rõõmule ka hingevalu ja muret. Olen olnud oma lapse koduõpetaja, tema suurim toetaja ja fänn. Minu poja muusikat saavad kõik jälgida Youtube`i kanalis if1if Minu tütre sära, sügavus ja imeline vastupidamisvõime on minu jaoks inspiratsiooniks. Minu abikaasa ja laste isa on ka minu parim sõber ja kaaslane, kellega oleme juba 25 aastat läbi eluraskuste ja – rõõmude seilanud ning suurimaks eduks ja rõõmuks pean pere tavalist kodust argipäeva.

Ise lapsevanemana olen kogenud koolivahetust, lapse vaimse tervise probleeme, tugisüsteemide toetust ja keerukust, vanemana täielikku põrumise tunnet ja depressiooni seljatamist. Olen tänu neile kogemustele palju parem eripedagoog ja nõustaja, kes lisaks töökogemusele ja professionaalsusele omab midagi väga olulist: mõistmist.

Pärast emaks saamist hakkasin praktiseerima kundalini joogat ja õppisin ka lastejooga õpetajaks. Jooga on minu jaoks õppetund elu täiega elamisest: kogemused, tajumine, mõistmine, et elu on väga kirju ja selles päriselt kohal olemine ja kogemine on suur kunst ja oskus. Just jooga on aidanud mind rasketel hetkedel meele ja vaimu tugevamana hoida. Ka mõistmine, et füüsiline seotud vaimse tervisega on otsene, sai alguse joogast ja on jätkunud regulaarselet jõusaalis treenides.

Olen olnud lastejooga õpetaja lasteaias ja koolis, lisaks leiutasin lugemisjooga, mis on sündinud praktikas kogetud õppetunnil: lapsed õpivad kõige paremini läbi rõõmu, huvi ja liikumise. Jooga on minu elu üks suurim õpetaja, mis on õpetanud mulle väga selgelt, mis on vastupidavus vaimsel tasandil, kui lai ja mitmevärviline oma maailm ja kuidas vaimsus elab minu enda sees.

Minu moto on “Kõik on suures pildis õige,” mida usun südamest ja siiralt. Iga kogemus on õppetund ja valesid valikuid ja teid ei ole olemas.

Superviisori õpingutega Moreno keskuses sain tugeva tõuke nõustada inimesi edasi individuaalselt ja gruppides: meeskonna koolitused ja supervisoonid on suur osa minu tööelust.

kui soovime lapsi toetada, siis saab see alguse õpetajast endast ja tema enda “tassi täitmisest”

Oma mõttekaaslastega loodud koolitus-ja nõustamiskeskus Hooling andis võimaluse väga selgelt väljendada haridusmaastiku olulist tõde: kõik algab õpetajast, kõik algab juhist. Kui soovime lapsi toetada, siis saab see alguse õpetajast endast ja tema enda “tassi täitmisest”. Hoolingu kogemus andis võimaluse täiendada end turundus-ja müügiteemadega ja luua tänu koroonakriisile ka edukas veebikoolituste süsteem.

Hooling muudab oma vormi ja olen jätkuvalt teie jaoks kõigi oma teenustega olemas!

Lugemisnõustaja nimetuse olen ise endale leiutanud, mis sisaldab minu pädevusi laste lugemisteemal, eripedagoogikas ja nõustaja kogemusi. Minu juurde saab pöörduda lapsevanem või õpetaja, kes soovib infot või toetust seoses lapse lugemisega.

Kõik inimesed haridussüsteemis on lapse jaoks õpetajad. Olen suur alushariduse fänn ja usun, et alusharidus ongi hariduse alus. Sellepärast koolitan lisaks õpetajatele ka õpetaja abisid ja assistente, haldan Facebooki gruppi, kus on üle 2500 õpetaja abi ja assistendi.

Olen ka perede koolitaja ja minu kõige populaarsemad koolitused on “Õnnelik lapsevanem-õnnelik laps” , “Lapsed lugema rõõmu ja mänguga” ja “Muutunud alusharidus ja lapsest lähtuv õppimine” Lisaks kooliga kohanemise ja õppima õppimise koolitused.

Lisaks haridusmaastikule olen koolitanud ka sotsiaalvaldkonna inimesi, riigikaitse töötajaid, päästjaid, politsenikke, ilutöötajaid, naiskodukaitsjaid, vabatahtlikke jne. Olen kogenud, et kõik on tegelikult inimesed ja vajavad kuulamist, mõistmist ja meeskonnatöö tuge. Minu juhitud meeskonnakoolitustelt lahkuvad inimesed rõõmsate, motiveeritutena ja paremates suhetes töökaaslastega.

Viimaste aastate töised tegemised on viinud mind paljudesse Välis-Eesti koolidesse, kus olen kohtunud lastega lugemistegevusi tehes, peredele koolitusi tehes ja kogu kooli meeskonda läbi koolituste ja supervisioonide nõustades.

Olen uhke ja tänulik, et saan panustada lektorina Tartu Ülikoolil Narva Kolledži aines “Lapsevanemate nõustamine ja koostöö peredega.” See teema on paljude õpetajate jaoks igapäevane suur väljakutse ja saan jagada oma kogemusi, mida teha, et peredega oleks usaldususuhted ja kuidas keerulisi olukordi lahendada.

On olnud suur rõõm osaleda Tallinna Ülikooli eestikeelsele õppele ülemineku programmis ja juhtida haridusasutuste juhtide koolitusgruppe. Teen tihedat koostööd paljude praktikutega ja saan lisaks koolitustele pakkuda ka õppijatele vaatluseid lasteaedades kohapeal.

Olen koolitajana alati ise praktikuna töötanud ja töötan hetkel Lillepere rehabilitatsioonikeskuse eripedagoogina.

Teen koostööd paljude erinevate oma ala parimate tegijatega ja iga tellitud koolituse loon just selle organisatsiooni vajadusi ja võimalusi arvestades. Väärtustan kõrgelt sujuvust, kergust, täpsust, korrektsust ja head huumorit.

Minu enda kõige suurem sisemine “akulaadija” on minu maakodu Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piiril, Kõrtsialuse külas, kus tunnen end tõeliselt kodus ja kohal. Ma hoolitsen teadlikult oma füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise eest ja sean enne tööd esikohale iseenda ja oma pere. Minu hobideks on jooga, jõusaal ja lugemine. Olen Naiskodukaitse liige.

Huvitavat minust.

Olen olnud Torma puhkpilliorkestris trummitüdruk ja käinud põhikooli ajal ühel suvel kolmel laulupeol. Olen esinenud kooliteatriga Draamateatri ja Voh Krahli laval. Olen võitnud kirjandusvõistluse “Kodu kauniks: miks ja kuidas” ja käinud presindent Lennart Meri vastuvõtul.

Minu kõige olulisemad väärtused on mõistmine, südametarkus, loovus, vabadus, lapsest lähtuv mõtteviis ning elamis-ja töörõõm.

Tallinna Ülikooli koostööpartner 2018

Tallinna aasta koolitaja 2021 nominent

“Teekond laste maailmaruumi. Väike tundetarkuse kogumik suurtele.” Lastemuuseum Miiamilla (2024) Kaasautor.

Maililii OÜ 

EE177700771010329194