Sõimeõpetajate ja lapsehoidjate täiendkoolitused

On võimalik tellida oma asutusse koolitused, mida vajate.

Teemad:

-laste kohanemise toetamine

-koostöö peredega ja vanemate nõustamine

– koostöö rühmameeskonnas

-hommikuring ja eakohased tegevused

– muusika, liikumine ja kõnemängud

-liisusalmid ja näpumängud

– .erilise lapse toetamine

-lapse arengu kaardistamine ja individuaalne lähenemine

– õpetaja ja hoidja enesehoid

Küsi lisa: kiri@maililiinev.ee, tel: 52 65 305