Koolituskalender

Kevad 2024 koolitused

Lugemisnõustamine

Tasuta infoseminar 17.05.24 veebis

Vaata järgi:

https://us02web.zoom.us/rec/share/Ua4dw5Zzu5EnW6MAl8RssfXNOGpQbF0aE_TpuNtKUHUuxq7hc7VXiqqEqbPvGODf.q1II5CWzTfAPkqVc


Passcode: maililiinev24!

TÕEND: seminaril osalemise eest võid saada tõendi (väljastamine 5 eurot), saada e-kiri: kiri@maililiinev.ee

sisu: nimi, koolitus, isikukood

Tõendi eest 5 eurot:

Maililii OÜ , EE177700771010329194 (selgitus: osaleja nimi, koolituse nimi)

Lugemisjooga

Info tulekul!

Sõimerühma õpetajate täiendkoolitus

Sõimerühmade täiendkoolitus on lükatud 2024 sügisesse, palun jälgi reklaami!

2024/2025 KOOLITUSED TULEKUL

“Lapse keele ja kõne toetamine: liisusalmid ja sõrmemängud.”

“Lapsest lähtuvad loovad ja lõimitud liikumistegevused.”

“Alustava õpetaja ABC”

“Peredega koostöö strateegia: koosolekute juhtimine”

“Professionaalse õpetaja arengutee: väljakutsed, eneseanalüüs ja enesehoid.”

“Lapsest lähtuv lugema ja kirjutama õpetamine lasteaias.”

“Erivajadusega lapse ja tema pere toetamine.”

“Lapse arengu kaardistamine ja arengut toetavad õppemängud.”

“Lapsevanematega koostöö strateegia loomine.”

“Rühmameeskonna koostöö ABC”

Küsi eelinfot kiri@maililiinev.ee

Palun vaata kõiki koolitusi SIIT

Osta valmis veebikoolitus SIIT