Praktilised, kvaliteetsed ja elurõõmsad koolitused, mis on loodud südamest tuleva soojusega ja tuginevad pikaajalisel haridusmaastiku kogemusel

Olen koolitaja, superviisor ja eripedagoog,

Hoolingu looja, olnud Lugemispesade ja Eesti Lugemisühingu eestvedaja, olen koostööpartner ja õppejõud Tallinna ülikoolis ja Tartu ülikooli Narva Kolležis. Olen leiutanud lugemisjooga ja lugemisnõustamise.

Õppijast lähtumine, turvaline ja arendav õpikeskkond, soojad suhted ja selge info on minu kvaliteet.

Alushariduse spetsialisti ja fännina on kõik minu koolitused kantud lapsest lähtuvast mõtteviisist. Olen töötanud lasteaia sobitusrühmas, eripedagoogina lasteaias ja koolis, väikeklassi õpetajana. Olen õppejõud, superviisor, lugemisnõustaja, lastejoogaõpetaja ja eripedagoog-nõustaja.

Koolitused ja nõustamised

Olen koolitanud ja nõustanud kakskümmend aastat õpetajaid, juhte, õpetaja abisid, assistente, vabatahtlikke, ilutöötajaid, riigikaitse töötajaid, arste, lastekodutöötajaid, raamatukogutöötajaid, tugispetsialiste, erasektoris töötavaid inimesi jne.

Olen koolitajana alati töötanud erialasel tööl, et tagada adekvaatne vaade ja praktilisus.

Tallinna ülikooli koolituspartner 2018 (juhatuse liikmena Hooling 2014-2024)

Meeskonnakoolitused

Loon just teie organisatsioonile sobiva meeskonnakoolituse! Pakun turvalist ja usaldusväärset suhtlust, loovaid lahendusi, pikaajalist kogemust ja elurõõmsat lähenemist. Alustavad meeskonnad, pikaajaliselt koos olnud meeskonnad, õppeaasta alustamine ja lõpetamine. Jõulupeod, väljasõitudega meeskonnakoolitused ja töötoad.

Hariduskoolitused

Koolitused on loodud praktilised ja elurõõmsad, arvestades õppijate ja grupi vajadustega. Õppijast ja lapsest lähtuv mõtteviis, individuaalne lähenemine, meeskonnatöö ja õpetaja enesehoid on olulised koolituste alustalad.

Vaimne tervis- ja töörõõm

Suur osa meie ajast kulub töö tegemisele ja töökeskkonnas viibimisele. Head suhted ja turvaline keskkond on iga inimese jaoks tööl vajalikud. Kõik me soovime head töökeskkonda ja oleme ka ise heade suhete loojad. Jõustavad suhted organisatsioonis, iga töötaja enesehoid ja enesekasvatus on osa praktilistest koolitustest.

Tugiteenused

Eripedagoog, lugemisnõustaja, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, toitumisnõustaja jne.

Peredele

Telli kaasahaarav ja hariv koolitus oma peredele! Laste kasvatusest ja piiridest, lugemisest, muutunud õpikäsitusest ja kooliga kohanemisest.

Väliseesti koolid

Koolitused ja üritused välismaal tegutsevatele Eesti koolide ja ühenduste lastele ja suurtele: lastele lugemismängud, peredele hariduskoolitused ja meeskondadele inspireerivad koolitused.

Supervisioon

Supervisioon on tööalane nõustamine, mis toetab iga töötaja enda professionaalset kasvu ja arengut. Selles protsessis loob superviisor inimesega usaldussuhte ja koos kaardistatakse kohad, mis vajavad tunnustust ja jõustamist ja mida on vaja toetada ja hoida.

Lugemisnõustamine

Lugemisnõustaja kohtub vanemaga, et teda kuulata ja anda soovitusi, milliseid lugemistegevusi koos lapsega kodus teha. Lapsega toimub mänguline tegevus, et saada teada, kus tema lugemisoskuse areng hetkel on. Lugemisnõustaja annab selle põhjal praktilisi soovitusi, mida teha kodus, et lapse lugemishuvi ja lugemisrõõm tõuseks.

Veebikoolitused

Kõik veebikoolitused on sündinud reaalsetest kontaktidest töötavate õpetajatega, kes on toonud välja olulised kohad, mõtted ja kogemused. Veebikoolitused on elurõõmsad ja praktilised, koolitus kestab 1,5 tundi (2 akadeemilist tundi).

Meeskonnakoolitused

Soovid oma meeskonnale sellist koolitust, mis tekitaks ühtsustunnet, looks uut ja värsket energiat, iga inimene oleks märgatud ja tunnustatud, inimesed päriselt kohtuks, siis on Maili Liinevi meeskonnakoolitus just Sinu meeskonnale mõeldud!

Minu kliendid on olnud suurem osa Eesti lasteaedadest, mitmed koolid ja lastehoiud, riigikaitse töötajad, sotsiaalvaldkonna töötajad, ilutöötajad ja vabatahtlike organisatsioonide ühenduste liikmed.

Meeskonnakoolituse loon just teie organisatsiooni vajadusi, võimalusi ja soove arvestades. Esmalt kuulan ära teie soovid, eesmärgid ja fookused ja siis planeerime koos, milline on koolituse sisu, teemad ja kus võiks koolitus toimuda. Pakun ka erinevaid loovaid töötubasid, mis ergutavad keha ja meelt.

Valik kliente: Tallinna Lasteaed Sipsik, Gaia kool, Kaitseressursside amet, Väike Päike, Haapsalu Vanalinna Lasteaiad, Tallinna Lasteaed Karikakar, Kohila Lasteaed Sipsik, Pariisi Eesti Kool, Järveküla kool, Viljandi raamatukogu, Torma Lasteaed Linnutaja, Naiskodukaitse, Jõhvi lasteaiad, Palade lasteaed Hiiumaal, Kärla lasteaed Saaremaal, Tallinna Kolde lasteaed ja väga paljud teised.

KOOSTÖÖPARTNERID: Tallinna ülikool, Tartu ülikooli Narva kolledž, Avaliku Halduse Arengukeskus, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Tallinna Haridusamet, Eesti Keele Metoodikakeskus, Gaia kool, Tallinna Asunduse Lasteaed ja paljud teised.

Sa ei ole kellestki parem.
Sa ei ole kellestki halvem.
Sulle on antud maailm.
Näe, mis seal näha.
Hoia seda, mis on
su ümber, hoia, kes kõrval.
Kõik olendid omamoodi on naljakad.
Kõik on õrnad.

Õpetaja abid ja assistendid

Koolitused ja tunnustusüritused õpetaja abidele ja assistentidele

Õpetaja abi ja assistent on lapsest lähtuvas haridusasutuses väga oluline liige meeskonnas ja lapse toetamisel.

Spetsiaalne toetav FB grupp õpetaja abidele ja assistentidele

Leia materjale, koolitusi ja tööpakkumisi siit:

Saadan sulle uut infot kirjakasti?

Palun kinnita kirjasaamise soov ja nii saan sulle edaspidi uut infot jagada.