Eesti koolid maailmas

Koolitused ja üritused välismaal tegutsevatele Eesti koolide ja ühenduste lastele ja suurtele.

  • Lugemisteemalised ja kasvatusalased koolitused peredele
  • Meeskonnatöö koolitused
  • Suhted ja suhtlemine kogukonnas, lapsevanemate ja kolleegidega
  • Supervisioon kooli meeskonnale kogemuste jagamiseks, kontaktide loomiseks ja jõustamiseks
  • Lastejooga ja lugemisjooga

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ja saanud magistrikraadi kasvatusteadustes ning omandanud superviisori ja coachi pädevuse Tallinna Psühhodraama koolis.

Lasteaias olen töötanud liitpuuetega laste rühmas ja sobitusrühmas õpetajana ning eripedagoog-nõustajana. Oman kogemust töös väikeklassi õpetajana ja olen olnud Gaia koolis eripedagoog ja superviisor.

Olen juhtinud projekti “Lugemispesa”, töötanud juhatuse esinaisena Eesti Lugemisühingus ning akadeemilise nõustaja ja õppejõuna Tallinna Ülikoolis.

Lugemisnõustaja tööd olen teinud üle kümne aasta. Olen välja töötanud lugemisjooga tehnika ja praktiseerin seda.

Olen juhtinud Eesti Lugemisühingut ja selle projekti Lugemispesa, olen Hoolingu kaaslooja ja koolitamisega tegelenud alates 2002. aastast.

Galerii

Koostöökogemused

Dublinis, Helsingis, Londonis, Münchenis, Pariisis, Brüsselis.

Tagasiside

“Maili Liinev külastas Londoni Eesti Kooli mitmel korral. Tema juhitud lugemisjoogatöötoad on alati olnud põnevad ning kaasahaaravad. Õpetajana olen ma alati huvitatud uutest viisidest, kuidas lapsi aidata ning nende enda õpitahet suurendada. Eriti meeldis mulle aga Maili juhitud töötuba meie meeskonna tugevdamiseks. Head suhted kolleegidega on tähtsad. Kuigi me õpetame lastele viisakust, head suhtlemist, kannatlikkust ja tänulikkust, siis mõnikord läheb täiskasvanutel endil see töötuhinas meelest ära. Maili on väga osav tähelepanu juhtima kohtadele, mis vajavad tuge ning väärtustamist või mis on juba hästi paigas. Soovitan Mailit väga!”

Jane Bakhoff, Eesti Kool Londonis 2014-2018, Keelekindlus alates 2018

Maili Liinev on multitalent, kes rõõmustab lapsi lugemisjoogaga; nõustab vanemaid ja õpetajaid, kuidas lapsi lugema meelitada ning viib läbi vahvaid meeskonna liitmise koolitusi. Seda kõike käis Maili ka Londoni Eesti koolis tegemas. Võimalusel sooviks teda vähemalt kord aastas külla kutsuda, sest meeskond ju pidevalt muutub ja Maili aitas meil paremini üksteist tundma õppida, mõista ning ühishingamist leida. Samuti oskab Maili nõu anda hariduslike erivajaduste vallas, ka selles on tal pikaaegne kogemus.

Kerli Liksor, Londoni eesti kool ja Londonis tegutseva Keelekindluse keeleklubi ning Üleilmakooli eesti keele õpetaja.

“Maili Liinev käis meil külas 15. Mail 2022. Olime varem kohtunud Mailiga veebikoolituste kaudu ja saanud tuge Pariisi Eesti kooli meeskonna tõhusaks toimimiseks.15. mail viis Maili läbi koolistuspäeva, mis koosnes kolmest osast:

Lugemisjooga lastele: Loeng, vestlusring peredele: “Õnnelik lapsevanem, õnnelik laps”
Meeskonnakoolitus “Meeskonna töö kui jõujaam ja inspiratsioon”

Koolipäev koos Maili Liineviga tõi värskust ja uut energiat kogu kooliperele. Laste jaoks oli põnev lugemismänge mängida, võttes appi kogu oma keha. Need tegevused toetasid laste tähtede tundmist, eriti nende, mis erinevad prantsuse tähestikust.

Lapsevanemad andsid vestlusringi kohta positiivset tagasisidet (tagasisideleht) ja tõid välja järgnevad mõtted:
“Sai jagada kogemusi ja head nõu.”
“Tema puudutatud teemad kõnetasid mind väga.”
“Põhitõed, mida jälgida, et emotsionaalseid kriise ennetada ja olulisele keskenduda.”
“Sain abi näha probleeme teise pilgu alt ning ideid, kuidas käituda kriisiolukordades. Informatsiooni, miks lapsed käituvad teatud moodi teatud eas ning kuidas neile abi pakkuda.”
“Palju positiivset ja vajalikku infot, mida igapäevaelus kasutada.”
“Huvitavaid mõtteid ning tähelepanekuid igapäevaellu nii tööl kui ka kodus.”
“Huvitavat ja praktilist informatsiooni näiteks poiste kasvamise eripärade kohta.”

Meeskonnakoolituse tulemus on pikaajaline. Kuna meeskkonna töö Pariisi Eesti koolis on suures osas vabatahtlik tegevus, siis on väga tähtis hoida ühtsustunnet, motivatsiooni, ühist eesmärki ja mõelda, miks me koolitegevusse panustame. Maili meeskonnakoolitus aitas osalejatel teineteist paremini mõista ning andis nippe, kuidas energiat koguda, kiireloomulisi probleeme lahendada ja koolitegevust positiivse tundega jätkata. Hea oli korrata tõde, et meil kõigil on oma nõrgad ja tugevad küljed. Maili on kindlasti üks neist Pariisi Eesti kooli sõpradest, kellega koostöö jätkub. Ta oskab näha organisatsiooni kitsaskohti ning aitab leida lahendusi hoolivalt.

Moonika Kungla-Dutour, Pariisi Eesti Kooli juht

Mailit ennast sain esmakordselt kuulata  2017.a. Brüsselis emakeelepäevadel, kus tema esinemine jäi kohe silma- see oli kaasahaarav, põnev ja interaktiivne. Oma loengus kasutas ta huvitavaid elulisi näiteid, mis kõik muutsid ettekande väga audentseks ja nauditavaks.

Maili Liinev külastas Saksamaal Müncheni Eesti Kooli 14.04.2018.a.

Müncheni Eesti Koolis viis Maili meie kooli lastega läbi lugemisjooga ja koolituse täiskasvanutele. Lugemisjooga  oli Mailile muidugi väljakutse, sest lapsi oli erinevas vanuses, alates 2 -15 eluaastani, mis tegi selle joogatunni ettevalmistuse talle veelgi  väljakutsuvamaks. Tund pakkus lastele palju põnevust, uudsust, kehalist aktiivsust, kaasa mõtlemist. Saab öelda, et Maili sai kenasti selle väljakutsega hakkama.
Täiskasvanute ettekandes avas Maili uksed raamatute ja lugemismaailma, mis justkui polnud ju midagi uut- me ju kõik oskame lugeda, arvasime meie! Tema ettekanne oli justkui  “hea teatrietendus”, mis algas punaste kardinate ülestõusuga ning kus saalis ootav publik on põnevusest ootusärevuses  ees ootava ees. 

Peale töötoa lõppu saime hulga põnevaid nippe, meetodeid jms., kuidas avastada lugemist, kuidas lugeda koos lapsega, miks lugeda koos lapsega ja kuidas loetut ka pärast mõista jpm. Meie kooli kodulehel on ka sellest postitus, kuidas ta oma tundi tookord läbi viis- https://muenchenieestikool.wordpress.com/2018/04/

Tagasiside oli äärmiselt positiivne nii vanemate, laste endi kui ka kooli õpetajate poolt.

Lust on teha koostööd lihtsa ja oma ala tundva inimesega.

Linda Blum, Müncheni Eesti Kooli juht

“Koolitaja Maili Liinev külastas meie Eesti Kooli Dublinis mitmeid kordi, et kogu koolipere saaks osa olulisest ja toetavast programmist. Maili kohtus lastega ja mängis nendega vahvaid eestikeelseid lugemismänge, õpetajad said koolitusi teemadel, kuidas koolielu muuta veel lapsest lähtuvamaks, kuidas tugevndada meeskonnatööd ja ennast hoida läbipõlemise eest. Peredega toimusid vestlusringid, kus teemadeks eesti keele ja lugemisoskuse toetamine läbi igapäevaste mängude. Osalejad jäid väga rahule, sest koolitused oli praktilised ja elurõõmsad.”

Moonika McLave, Eesti kool Iirimaal, koolijuht