Minu mõtted haridusest

Lasteaiaõpetaja on Eesti oma Nokia: väärtustatud professionaal haridusmaastikul.

Õpetajate päeva puhul õnnitlused kõigile õpetajatele ja eriti just lasteaiaõpetajatele, sest nemad on haridusmaastikul kõige suuremad Õpetajad. Kõik lasteias töötavad inimesed on lapse jaoks õpetajad, seega õnnitlused kõigile, kes lasteaias töötavad!

Kus läks midagi nii valesti, et ikka oleme tihti olukorras, kus tundub, et õpetamine ja lapse arengu toetamine algaks justkui koolist ja seal on need õpetajad, kes on kuidagi ühiskonnas rohkem väärtustatud ja tunnustatud. Lasteaeda nähakse tihti lihtsalt hoiuna, mille eesmärk on lapse kooliks valmis aitamine. Vaidlen sellele tuliselt vastu! Kes vähegi lapse arengust midagi teab, on kursis sellega, et lapse arengut mõjutab kõige rohkem loomulikult tema esimene eluaasta ja kiindumussuhted oma perega, aga siis siseneb enamus peresid (NB! Rõhk sõnal pere, sest laps ei lähe kunagi üksi lasteaeda) haridussüsteemi. Nüüd laotakse koos perega lapse arengu jaoks põhi.

Professionaalne lasteaiaõpetaja oskab kujundada lapsest lähtuva õpikeskkonna, ta märkab igat last, loob iga perega usaldussuhted, juhib oma rühmameeskonna tööd viisil, et igal lapsel oleks tõesti hea lasteaias olla ja kui on turvalisus, siis toimub ka areng. Kooli minnes on suurem osa tööst juba tehtud. Teate seda ütlust, et “juba liivakastis õppisin”. See vastab tõele. Iga lasteaiaõpetaja teab, et me ei valmista last ette kooliks vaid eluks. See tähendab seda, et lapsest lähtuvas õppes ei ole koolitunde vaid kõike õpitakse läbi mängu ja muide, just läbi mängu õppides kujunevad kõige paremini ka sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused, mis ongi koolivalmiduse juures kõige olulisemad.

Eesti koolidel on meie lasteaedadelt väga palju õppida! Tulevikuoskused, iga lapse märkamine, õpetajate oskus luua ja juhtida laste gruppe ja nõustada peresid on lasteaias imetlusväärne. Jah, kahjuks on ka meie lasteaedades arengukohti ja professionaalseks õpetajaks ei saa ülikoolis ega koolitusel, see on pidevalt läbi praktika õppimine. Kuna lisaks tuleb lasteaeda tööle ka ilma pedagoogilise hariduseta inimesi, siis muutub töökohal õppimine aina olulisemaks, mis tõstab veelgi lasteaia professionaalset õpikulutuuri. Eesti koolides on palju suurepäraseid õpetajaid ja selle loo eesmärk on tuua esile just lasteaiaõpetaja väärtust! Väga kurb on lugeda ajakirjandusest jätkuvalt kasvatajatest ja söögitädidest ja asi ei ole vaid nimetuses. Lasteaednikud oleks justkui miskitpidi ikkagi sellised teisejärgulised õpetajad. Õpetaja, õpetaja abi ja assistent on just sellepärast sellise nimega, et me väärtustaks ühiskonnas ka lasteaias õppimist kõrgelt.

Alusharidus on hariduse alus ja kui ometi me igal tasandil (riik, pered, koolid ja eelkõige lasteaednikud ise) seda väärtustaks, siis saaks ka meie riigist väga palju parem koht. Kui lasteaiaõpetajate professionaalsed oskused oleks igas lasteaias kõrgemad, siis saaks iga laps maksimaalselt areneda oma parimat potentsiaali kasutades ja meil oleks tulevikus palju rohkem lapsi, kes on kooliks ja eelkõige eluks paremini valmis. Me märkaks varakult lapsi, kes vajavad arenguks lisatuge ja just õpetaja, kes oskab strateegiliselt usaldussuhteid luua ja tagasisidet anda ja tuleb toime ka keerulisemate väljakutsetega, ennetab paljusid probleeme, ülekoormust tugisüsteemis ja segadusi koolis.

Lasteaiaõpetaja on inimene, kellega kohtub iga pere, kelle laps on lasteaeda läinud ja kui iga pere saaks parima, professionaalsema, hoolivama kontakti osaliseks, siis oleks meil ka ühiskonnas nii palju rohkem terveid peresid. Õpetaja kohtub lasteaias läbilõikena väga erinevate peredega ja peab olema väga heal tasemel juht, suhtleja ja avara mõttemaailmaga inimene.Oskus suhelda ka peredega, kellega ehk ei ole lihtne, õpetaja saab pakkuda just lasteias südamega kuulamist, aktsepteerimist ja hoolimist. Kuna koolis õpetajaga otsene kontakt ei ole tingimata vajalik, siis loob just lasteaiaõpetaja vanema jaoks esmamulje ja suhtluskultuuri, kuidas oma lapse huvides toimub terve ja jõustav suhtlemine täiskasvanute vahel.

Lasteaiaõpetaja on nagu meie riigi Nokia: kaua otsitud väärtus, mis loob tervemaid peresid, tervemaid lapsi ja kvaliteetsemat haridust ja läbi selle tervemat ühiskonda. Sest just liivakastis õpime ju selgeks hoolimise, teistega arvestamise, tülitsemise, leppimise ja andekspalumise, avastame oma võimed ja õpime katsetades, koristame enda järel, aitame teisi, kuulame ja peegeldame ja saame aru, et kõik inimesed on maailmas erinevad. Seda kõike õpime me väga varases eas: eluoskustele panevad aluse vanemad, aga lasteaias tõõtavate inimeste roll on ülisuur. Laps, kellel on lasteaias tervem kekskond kui kodus, õpib just seal inimesek oelmise oskuseid, mida lasteias väga teadlikult ka läbi mängude õpitakse.

Lapse jaoks on lasteaias kõik õpetajad, sest laps ei vali endale eeskujusid töölepingute järgi ja ei kasva meie sõnade järgi. Laps näeb ja tajub enda ümber olevaid inimesi eeskujudena ja õpib meie olekust. Seega peab õnneliku lapse kasvamiseks ümbritsema ka last lisaks perele ka õnnelikud lasteaiaõpetajad, õpetaja abid, assistendid, juhid, kojamehed, koristajad, kokad jne.

Kuidas siis muuta ühiskondlikku suhtumist? Alustada saab iseendast. Lapsevanemana väärtusta on rühmaõpetajat ja muidugi samaväärselt õpetaja abi ja assistenti, tugispetsialiste ja juhte, sest kõik nad teevad iga päev kogu südamega tööd, et sinu lapsel oleks hea olla. Naerata, suhtle viisakalt, tunnusta ja ole hea inimene ka siis, kui tekivad probleemid, siis saab kõik lihtsamalt ja kiiremini lahendatud. Riigimees, kes sa teed otsuseid kõrgel tasemel: mõtle kaasa, mis roll on lasteaial tegelikult ja näe seda suurt tööd, mis iga lapse ja ühiskonna tasemel ära tehaks. Hetkel näiteks kvaliteetsele eestikeelsele õppele üleminek, mille teerajajad praktikas ongi lasteaiad, kes hoiavad rõhku sõnal “kvaliteene haridus”. Palun tee oma valikud nii, et lasteaias töötava inimese palk oleks ma töö vääriline ja meie kõikge olulisem osa ühiskonnas oleks toetatud.

Ja kõige olulisem, hea lasteaias töötav õpetaja, väärtusta sina ennast esmalt ise, mõista, et see töö on eriline, oluline ja väga paljusid lapsi ja peresid puudutav. Sinu pidev professionaalne areng ja töö endaga, enesehoid ja teadlik hoolimine endast ja teistest muudab maailma, muudab meie Eesti paremaks kohaks.

Õnneks ei ole meil mingit põhjust muretseda! Lasteaias töötavad inimesed ongi juba hoolivad, teadlikud ja professionaalid. Nende silmad säravad ja nad on väga teadlikud oma rollist. Meil on Eestis nii palju lasteaedade juhte, kes on oma ala tippjuhid ja veavad meie haridust väga sihiteadlikult õiges suunas: lapsest lähtuva kultuuri poole, mis laias laastus peab toimima ka koolis ja kogu haridusruumis. Õpime parimatelt praktikutelt, alushariduse edulugudest ja oleme ise lasteaednikena uhked ja rõõmsad oma elukutse üle. Suured tänud meie lasteaedadele, kes jagavad oma edulugusid ja järjekindlalt liiguvad veel kvaliteetsema hariduse suunas nii, et iga laps, pere ja õpetaja on hoitud.

Soovime südamest tänada igat südamega töötavat lasteaias tegutsevat inimest, misiganes ametipostil töötad: sinust oleneb ja sina oled väärtuslik!


Lapse koolistress

Koos Mailiga lugema (Pere ja kodu)

Tõusev trend: lugemisjooga (Delfi)

Lugemisnõustaja Maili Liinev annab nõu (Delfi)

“Kohustuslik kirjandus tapab lapse lugemishuvi”

Kohtumine Maili Liineviga Viljandi Linnaraamatukogus

Ajalugu: Maili Liinev Vikerraadios lugemisest rääkida