Õuesõppe õnnestumise 50 loovat nippi!

25,00 

Koolitusel osaleja saab uudseid ja loovaid lähenemisi, kuidas luua õuesõppe õpi-atmosfäär, et iga osapool oleks huvitatud ja kaasatud! Koolitusel vaatame üle praktilised tegevused ja mängud ning lisame juurde head nipid, mis alati toimivad!

Kirjeldus

Koolituse sisu:

  • Õuesõppe fookus (mida, milleks ja kuidas?)
  • Erinevad õuemängud ja mängud looduslike vahenditega
  • Praktilised ideed ja nipid õuemängude ja loovate tegevuste jaoks
  • Lood ja vahendid, mis abistavad ja toetavad õppetegevusi õuekeskkonnas
  • Erinevate olukordade lahendamine õuetegevustes ja võimaluste loomine
  • Oma meelte kaasamise tähtsus ja kohalolemise tunde tähtsus (järjepidevus). Õues tegutsemise, füüsilise liikumise positiivne mõju aju tööle (loovuse ja fantaasia tõus, paremad suhted kolleegidega/lastega, enesehoid)
  • Kuidas näha õues tegutsemise võimalusi ka seal, kus neid esmapilgul ei paista olevat? (loovustõkked, praktiliste tegevuste pagasi suurenemine, koostöö)

Koolitaja Margret Põllu

Õuesõppe koolitaja Margret Põllu omab 10 aastast töökogemust lasteaiaõpetajana ja on loonud mitmeid õuetegevusi ja -mänge, õppe- ja loovusradasid/matku. Koolitaja omab kõrgharidust eelkoolipedagoogikas (BA) ja loodusgiidi kutset (tase 5), on täiendanud end rekreatsiooni erialal ning visuaalkunstiteraapia alustes. On töötanud Eesti Loodusmuuseumis loodusringide juhendajana ning on koostanud teemakohaseid haridusprogramme. “Hetkel toidan oma meeli Hiiumaa metsatukas ja tegutsen turismi- ja kultuurivaldkonnas”.