Õppekorralduse alused

Täiendkoolituskeskus Maili Liinev: südamega koolitus-ja nõustamiskeskus OÜ toimib juhatuse poolt kinnitatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.

Õppe ülesehitus

Täiendkoolitused toimuvad tellimuskoolitustena, avatud gruppides ja veebikeskkondades. Õppimise vormideks on kontaktõpe ja e-õppes. Oluline osa on ka praktilisel õppel: aktiivõppemeetodid, arutelud, gruppides töö ja vaatlused (lasteaedades või õppefilmid). Iseseisev töö on õppija jaoks alati praktiline ja saab tagasisidestatud.

Õppe keskkond

Õpe toimub vastavalt õppegrupi vajadusi ja võimalusi arvestades kontaktõppena või e-õppena. Õpe toimub enamasti tellija valitud kohas (organisatisoonis kohapeal või väljasõiduga koolituste puhul mujal). Reeglina on õppegrupp koolituse alguses ringis või poolkaares, et alustada koolitust tutvumisega ja turvalise õpikeskkonna loomisega. Õppekoht on valgustatud, on olemas õhutamise võimalus, osalejatel on võimalus kokkuleppel tellijaga kohvipausil juua vett, kohvi ja teed. Lisaks on suupisted või soe lõuna. Eridieedipuhul kohanndame menüüd.

Sihtgrupp, õppe alustamine ja õppest loobumise tingimused

Oodatud on kõik huvilised, aga tavaliselt on koolitusel olemas sihtgrupp, kellele kontkreetne koolitus on suunatud. Koolitusel osalemiseks peab osaleja end registreerima, talle või asutusele saadetakse arve. Koolitusest saab loobuda, palume sellest anda teada esimesel võimalusel. Veebikoolitused on enamasti järelvaadatavad ja saame saate lingi ka siis, kui osaleja ei saa osaleda koolituse päeval.

Isikuandmete kogumine

Andmed on: nimi, isikukood, telefoninumber ja e-post,isikuandmeid töödeldakse iskuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Koolitajate kompetentsid

Koolitajad on kogenud praktikud, oskavad juhtide gruppe, on head suhtlejad ja oma ala asjatundjad. Nad on teaduspõhise maailmavaatega ja avara mõttemaailmaga.

Maksetingimused

Koolituskeskus esitab osalejale koolitusarve, Tallinna lasteaedadele 21 päeva maksetähtajaga, teistele 7 päeva maksetähtajaga. Erandkorras on võimalik saada ka soodushinda koolitusel osalemiseks, selleks on vaja saata infomeilile vastavasisuline põhjendatud kiri. Kui tellija ei jää koolitusega rahule, siis ei pea arvet tasuma.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Koolitusel osalemine ja aktiivne osavõtt on nõue õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid on märgitud konkreetses õppekavas.