Kvaliteetne eestikeelne haridus

Koolitussari “Kvaliteetsele eestikeelsele õppele üleminek praktikas: rühmategevused lastega.”

-hommikuring

-läbi mängu õppimine ja õppemängud

-lugema õppimine lasteaias

-keskkonna loomine arengut toetavaks

-grupitööd ja paaristööd

-õuesõpe

-tulevikuoskused, eluoskused, sotsiaalsedoskused

-joonistamine ja matemaatika lasteaias

(jätkukoolitussari sisaldab koostööd peredega, lapse arengu jälgimist, arenguvestluste läbiviimist, meeskonnatööd rühmas ja erivajadusega lapse toetamist).

Koolitusi viivad läbi oma ala praktikud, koolitus on eesti keeles, mis on lihtne ja arusaadav, lisaks toetavad materjalid!

PRAKTILINE TÖÖ RÜHMAS, VAATLUSED JA KOOLITUS.

Võimalus tulla oma meeskonnaga ja näha uut Tallinna Asunduse Lasteaia õppehoonet, vaadelda hommikuringi tegevusi ja tööd gruppides. Loon just teie vajadusi ja võimalusi arvestades sobivaima koolituse.

UUS:

“Muukeelne laps ja koolivalmidus”

“Rühmameeskonna koostöö muutustes: kuidas luua toimivat meeskonda.”

Küsi õppekava ja lisainfot: kiri@maililiinev, tel: 52 65 305