Koostööpartnerid

Margret Põllu

Mina olen Margret Põllu ja pakun praktilisi ja aktiivseid õuesõppe koolitusi kohapeal või kutsun teid Hiiumaale külla.

 • Õuesõppe koolitused lasteaedadele
 • Loovtegevused erinevates (elu)valdkondades.
 • Õuetegevused, õuesõpe ja mängulisus (enesehoid ja liikumine) ehk õuesõppe erinevad tahud ja nende nautimine.

Kogemus:

 • Kümme aastat töökogemust lasteaiaõpetajana;
 • loonud mitmeid õuetegevusi ja -mänge, õppe- ja loovusradasid/matku;
 • kaks aastat Eesti Loodusmuuseumis loodusringide juhendaja ja  koostanud teemakohaseid haridusprogramme eelkoolile;
 • korraldanud ja läbi viinud erinevaid sündmusi, kontserte ja koolitusi;
 • tegutsenud neli aastat turismisektoris (külastajateekonna ja positiivse kogemuse edendamine ja pakettide loomine);
 • erivajadustega laste kunstiringi juhendaja.

Haridus ja läbitud koolitused:

 • kõrgharidus eelkoolipedagoogikas (BA) 
 • loodusgiidi kutse (tase 5). 
 • täiendkoolitus rekreatsiooni erialal.
 • visuaalkunstiteraapia alused.

Erik Aarnpuu

Minu nimi on Erik ja olen Tallinnas tegutsev giid. Olen töötanud giidina aastast 2010. Oma ekskursioonidel loodan pakkuda huvitavaid fakte, põnevaid jutte ning anda edasi meie ajalugu ning kultuuri võimalikult selgelt ja arusaadavalt.

Tähtis on teda mitte ainult, mis juhtus millal, vaid ka MIKS see juhtus ja mida see erinevatele inimestele tähendas. Olgu selleks 16. sajandi nõiajaht, nääride traditsiooni taaselustamine Nõukogude Liidu okupatsiooni aastatel või kuidas olid seotus keskajal naiste õigus nõuda lahutust ja hirve peeniste müük Tallinna Raekojas.

Mõned minu ekskursioonid (ekskursiooni pikkust saab soovi korral muuta)

Naine läbi ajaloo – 2,5 tunnine ekskursioon Tallinna vanalinnas, mis räägib naistest Tallinnas ja Eestis läbi ajaloo (teemadeks majanduslikud võimalused, haridus, seks, abielu, suhe kirikuga, mood ja palju muud).

Kummitav Tallinn – 2 tunnine ekskursioon Tallinna vanalinnas, mis keskendub Tallinna kõige põnevamatele kummituste juttudele ja legendidele.

Klassikaline vanalinna ekskursioon – 2 või 3 tunnine ekskursioon Tallinna vanalinnas, mis annab ülevaate Tallinna ajaloost ja kuidas elu, kultuur, usk ja palju muud sajandite jooksul.

Jõulutuur (ainult detsembris) – 1,5 tunnine ekskursioon jõulude ajaloost Eestis. Teemadeks nii kristlus, paganlus, joodud, jõulupuu, näärid kui ka palju muud.

Toomas Trapido

Eelkõige meeldib ja sobib mulle töö inimestega ning seda erinevates vormides. Suurima heameelega viin läbi teadlikke protsesse rühmades – olgu selleks siis töö projektidega unistamisest teostamise ja tähistamiseni draakoniunistamise meetodit kasutades, avatud ruumi meetodi abil organisatsiooni sisemise potentsiaali väljatoomine, sügavad grupiprotsessid nagu ringid, Joanna Macy taasühendamise töö ja palju muud.

Eraldi toon välja õpetamise, mida olen juba hulga aastaid teinud nii Tallinna Vabas Waldorfkoolis kui Tallinna Ülikoolis. Jällegi meeldib mulle õpetamisest luua terviklik protsess, mis kestab 1-2 kuud, mille jooksul vaadatakse tavaliselt sissepoole, saadakse enda ja oma mõtetega parem kontakt ning seejärel hakatakse koos midagi põnevat looma.

Pean loenguid evolutsioonist, koostööst ja konkurentsist, Gaia teooriast, ühistarkusest, ökokogukondadest, põlisrahvaste maailmavaatest ja mitmetel teistel samasse tervikusse kuuluvatel teemadel.

-juhendatud käigud hiide

-retked vanalinnas

Vaata täpsemalt: https://toomastrapido.ee/mida-pakun/

Eeva Kütt

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Alushariduse pedagoogika erialal (BA) ning töötanud Tallinna Asunduse Lasteaia õpetajana 6 aastat. Kuna meie lasteaias on palju muukeelseid lapsi, siis oleme oma rühmas praktiseerinud erinevaid mänge ja metoodikaid keeleõppeks, mis oleksid lapsi haaravad ning motiveerivad. Olen esinenud muukeelsete laste toetamise teemal Tallinna Haridusameti Koolituskonverentsil “Avatud südame ja hea sõnaga” (2022), jaganud oma kogemust õpetajatega koostöös Hea Alguse metoodika koolituskeskusega ning viinud läbi ka  lugemisoskust toetavate tegevuste koolitusi. Olen Eesti Lugemisühingu liige ning osalesin Iirimaal Dublinis 22. Euroopa Kirjaoskuskonverentsil (2022), kus osalesin sümpoosiumis, mis tutvustas Lugemispesa projekti.

Koolitused: lugemismängud, lugemispesa, keele ja kõne toetamine muukeelsel lapsel, rühmaruumi muutmine lapse arengut toetavaks, Hea alguse metoodika põhialused, hommikuring ja töö gruppides.

Julia Vetik

Koolitaja ja õppejuht Julia Vetik on olnud Tallinna Asunduse lasteaia õpetaja- mentor. Ta on praktiseerinud oma rühmas Hea Alguse metoodikat ja olen loonud oma rühma lugemispesa. Olen kogenud, et lugema ja kirjutama õppimine sujub läbi mängu ladusamalt, ning toetab lugemis- ja kirjutamistegevuste läbiviimist terves rühmaruumis. Minu rühmas on olnud suur osakaal muukeelsetel lastel, ning oma igapäeva tegevusi ülesehitades olen mõelnud, kuidas lapsed õpiksid keelt mänguliselt.

Koolitused eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks, keele ja kõne areng muukeelsetel lastel, õppetegevuste planeerimine, aktiivõppemeetodid ja lapsest lähtuv õpe.

Erki Kari Kaikkonen

Erki on jutuvestja, koolitaja, kuulaja ja inimeste ühendaja. Tema jutustatud muinasjutud laevad, tekitavad positiivseid tundeid ja panevad elu üle mõtlema.

-inspireerivad muinasjutud

-juhendatud retked hiide

-koolitused

Vaata täpsemalt: https://erkikaikkonen.ee/

Annika Roosimägi

Annika Roosimägi on pikaajalise kogemusega sotsiaalpedagoog, kes on töötanud lasteaias, koolis õpetajana, HEV koordineerijana, laste ja perede toetajana. Ta on kolme lapse ema ja vanaema. 

-sotsiaalpedagoogi teenused

-laste sotsiaalsete oskuste toetamine ja oskuste õpe

– vaatlused lasteaias ja koolis, tagasisidesidestamine

-indivduaalsed kohtumised peredega ja lastega

-koolitused gruppidele

-liblikmassaaž

Meeli Pandis

Meeli Pandis on hariduselt logopeed/eripedagoog ja psühholoog. Tööalaselt alutanud koolilogopeedina, õpetanud eripedagooge Tallinna Ülikoolis ja nõustanud haridustegevust Kesk- ja Ida-Euroopa ja SRÜ riikide SOS Lastekülade ühingutes.

Meeli töötab hetkel logopeedina Gaia Koolis ja Tallinna Kunstigümnaasiumis, kus töötab ka muukeelsete lastega.
Kogu oma tööelu on ta palju teinud ka arendus- ja projektitööd, eriti Eesti Lugemisühingu (lugemisyhing.ee) ja Rahvusvahelise Kirjaoskusühingu (literacyworldvide.org) kaudu. Koolitanud on ta aastakümneid nii põhitööna kui täiendkoolituses.

-logopeedilised uuringud ja tagasiside

-koolitused ja nõustamine

-muukeelsete laste toetamine

Karolin Saariste

-keele ja kõne toetuseks laulu ja häälemängud

-sõimerühmade ja hoidude täiendkoolitused

-muusikategevused lasteaias

Karolin on laulja-ja muusikakirjutaja, muusik, poeet ja muusikaõpetaja. Ta on lõpetanud bakalaureuse BFM-i humanitaarteadustes (muusika erialal, laulu suunal) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia hääleimprovisatsiooni magistrantuuri. Karolin on juhendanud hääleimprovisatsiooni kursust BFM-is, Viljandi Pärimusmuusika Keskuses, Baltic Sea Philharmonic orkestri loomelaagris, erinevates loome-ja keelekümbluslaagrites, koolides ja lasteaedades.

karolinsmusic.com

Kärt Tomingas

Kärt Tomingas on Eesti näitleja, laulja ja teatripedagoog. Ta lõpetas 1990 aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri näitleja erialal ning omandas magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 2006.

Näitlejana on ta töötanud erinevates teatrites nii Eestis kui ka Soomes, kus on mänginud kandvaid rolle nii draama- kui ka muusikalilavastustes. Samuti filmides ning telesarjades.iskut kasutada. On muuhulgas andnud hääle “Muumioru lood” kõigile tegelastele. Viisteist aastat on ta olnud näitlejatöö õppejõud Eesti Muusika -ja Teatriakadeemias õpetades nii tulevasi näitlejaid kui ka lauljaid. On õpetanud eneseväljendust erinevates kõrgkoolides nii Eestis kui ka välismaal. Õpetab Gaia koolis eneseväljendust kaheksandat aastat.

Viib läbi eneseväljenduse treenimise- ja õppimisega seotud töötube ja kursusi nii gruppidele kui ka individuaalselt.

Läbi vaba ja loomuliku eneseväljenduse tekib ellu kohalolu ja rõõm. Loomulik ja loominguline eneseväljendus saab tekkida, kui meeled ja keha töötavad harmoonias ja kooskõlas; kui inimene on oma elus “kohal”. Paneme paika hingamise ja kehakonstruktsiooni. Leiame üles keskme iseendas, millele toetuda mistahes olukorras.

Treeningutel püüame läbi tegevuste- harjutuste saada kontakti iseenesega ja sellist olemist- seisundit uurida, et paremini end (ka ümbritsevat) mõista ja suurema selguse-ning kergusega edasi liikuda.

Kasutatame mitmekesist harjutustikku, mille keskmes on tõene enesetaju ja selle kaudu tekkiv vabastatud, loomulik ja mänguline seisund. Töö juurde kuuluvad erinevad harjutused, mängud, improvisatsioonid; treening on mitmekesine hõlmates kärarikkaid hääleharjutusi ja vaheldusrikkaid temposid kehalises ja psühholoogilises mõttes, aga samuti vaikust ja keskendumist näilisele paigalseisule. Ka on sellesse kaasatud iidsete idamaiste hingamis- ja võitlustehnikate põhialused.

Elisabeth Gross

Elisabeth on noorsootöö haridusega, lasteaiaõpetaja ja kooliõpetaja töökogemusega soe ja avatud inimene, kes töötab hetkel noorte heaolu spetsialistina. Lisaks on ta bachata õpetaja ja harrastaja.

 • Keha ja meele ühendamine
 • Hetkes olemise ABC
 • Vaikuse minutid “Sõnatu kontakt”
 • Bachata naistele ja paaridele