Suhtlemine, suhted ja jõustav tagasiside lastele, kolleegidele ja peredele

Praktiline ja elurõõmus koolitus teeb ülevaate ja annab praktilised oskused suhtlemisest, tagasisidestamisest ja jõustavatest suhetest.

Teemad:

suhtlemisoskused

suhete loomine ja usaldussuhted

suhtlemistõkked ja suhtlemistasandid

tagasidide andmine ja hinnaguvaba kirjeldus

keeruliste olukordade lahendamine

Palun küsi täpsemat pakkumist ja hinda: kiri@maililiinev.ee, tel: 52 65 305