Alustava õpetaja ABC

Praktiline koolitussari kontaktis või veebis, mille teemad sobivad kõigile õpetajatele, aga ka just alustavale õpetajale.

Teemad:

– Hommikuring

– Mänguline õpe, lõimitud õpe ja õppemängud

– Keele ja kõne toetamine läbi mängulise tegevuse

– Muusikategevused, keele-ja kõnemängud, lugemismängud 

– Liisusalmid ja sõrmemängud

– Suhete juhtimine: lastegrupp, rühmameeskond ja pered

– Enesehoid ja eneseanalüüs

(koolituse täpse sisu saame koos luua, arvestades teie organisatsiooni eripärasid, vajadusi ja võimalusi; võimalus tellida ka osade kaupa). 

Teen koostööd Tallinna ülikooliga ja pakun ka nendega koostöös erinevaid koolitusi. Olen olnud kutseaasta algusest peale mentorite koolitaja ja tugigrupi juht.

Küsi õppekava ja täpsemat infot: kiri@maililiinev.ee ja tel: 52 65 305