Lapsest lähtuv õpe

TEE TEST JA KONTROLLI, KAS SINU RÜHM ON LAPSEST LÄHTUV?

Ole ise ekspert! Anna tagasisidet, mida olulist lisaksid, muudaksid või mille üle arutleks.

1. Hommikul läheb õpetaja igale lapsele ja perele vastu ja tervitab neid rõõmsalt ja naeratades.

2. Iga päev toimub hommikuring, kus on koos kõik lapsed ja rühmas töötavad täiskasvanud. 

3. Hommikuringis tervitatakse igat inimest, alustakse päeva heatujuliselt, arutakse läbi, mis päeva jooksul toimub.

Kui tunned, et vajad abi, siis telli praktiline koolitus hommikuringidest : https://maililiinev.ee/toode/hommikuringid-lasteaias-miks-ja-kuidas/

4. Rühma seintel on tähed, laste tööd, erinevad materjalid, millega lapsed on tuttavad ja mis on seotud teemadega/projektidega.

5. Rühmas on võimalik mängida ja töötada väiksemates rühmades, selleks on rühmaruum liigendatud kappide ja riiulitega.

6. Rühmas on võimalik ehitada onne, võimalus eraldumiseks, rahupesa või vaiksem koht iseolemiseks.

7. Rühmas on märgata kirjaoskust toetavaid materjale: tähed seintel, laste kirjatööd, lugemismängud, võimalus ise kirjutada ja raamatuid meisterdada, on loodud lugemispesa.

8. Laps võib jätta oma töö ja mängu pooleli ja seda hiljem jätkata.

9. Laps saab olla iseseisev: tõsta toitu, vahetada voodipesu, võtta soovi korral ise õppevahendeid ja mänguasju. 

Kui tunned, et vajad abi laste õpikeskkonna kujundamisega, siis telli praktilised koolitused siit: https://maililiinev.ee/lugemisnoustamine-ja-lugemisjooga/

10. Laste omavahelist suhtlust jälgitakse, julgustatakse looma ja hoidma sõprussuhtteid, õpetajad aitavad lastel probleeme lahendada. 

11. Rühmas räägitakse kiusamisest ja sõbralikust käitumisest, lapsed hoiavad üksteist.

12. Rühmas töötavad täiskasvanud on kõik töötajatena ja inimestena võrdsed, nende tööülesanded ja vastustus on erinev.

13. Rühmameeskonna koostöö on avatud ja sõbralik, omavahel suheldakse igapäevaselt.

14. Vähemalt kord aastas toimub rühmameeskonna koostöövestlus, kus räägitakse läbi oma meeskonnatöö olulised põhimõtted.

Kui tunned, et rühmakoostöö vajab tuge, siis leiad suhtlemiskoolitusi ja õpetaja abide ja assistentide koolitusi siit: https://maililiinev.ee/pood/

15. Rühmas toimuvad perevestlused uutele peredele ja igal aastal arenguvestlused kõikide laste peredega.

16. Igal aastal toimub sügisene esimene koosolek lapsevanematele, kuhu tulevad kõik pered ja mille eesmärgiks on usaldussuhte loomine ja hoidmine

Kui tunned,et vajad abi koosolekute korraldamisel ja arenguvestluste läbiviimisel, siis vaata siia: Esimene koosolek ja Arenguvestlused

17. Iga laps saab olla omamoodi, erilisus ja ernevus on aktsepteeritud ja mõistetud.

18. Lapsed teavad, et kõik inimesed on erilised ja erinevad. 

19. Rühmas on lapsi, kes vajavad rohkem tähelepanu ja tuge, kogu rühma personal on teadlik, kuidas sellele lapsele abi pakkuda.

Kui tunned, et vajad abi käitumisprobleemiga lapse toetamisel, siis on olemas veebikoolitus Käitumisprobleemidega lapse toetamine

20. Lapsed saavad avaldada oma arvamust ja nende enda huvi on õppetegvuste planeerimise aluseks.

21. Lapsed saavad teha valikuid, otsustada, vastutada ja osaleda. 

22. Rühmas on olemas kokkulepped, mis on loodud koos lastega ja sõnastatud jaatavas vormis. 

23. Paljud tegevused, mängud, õppetegevused ja projektid toimuvad õues; toimuvad väljasõidud ja matkad.

Kui tunned, et soovid lisainfot õppetegevuste kohta, siis leiad siit kolm Õuesõppe koolitust

24. Lastehoius ja sõimes on toetatud igati kogu pere kohanemine lasteaiaga, iga laps on hoitud ja märgatud, tegevused on laste arengust ja võimetest lähtuvad, turvaline keskkond on kõige olulisem.

Kui tunned, et soovid rohkem infot Sõimerühmas ja lastehoius lapse arengu toetamise kohta.

25. Koostöö lapsevanematega on teadvustatud ja strateegiline. Peredega on loodud usaldussuhted ja head suhted on ka nende lapsevanematega, kelle nõudmised on eriilmelisemad.

26. Tagasiside andmine toimub igapäevaselt ja õpetaja tuleb toime ka keerulisemate vestluste juhtimisega. Tagasiside on selge, heatahtlik ja jõustav.

Kui tunned, et vajad abi vestluste läbiviimisel ja tagasiside andmisel, siis leiad abi siit: https://maililiinev.ee/toode/keerulised-vestlused-ja-tagasiside-andmine-lasteaias-lastele-ja-peredele/

27. Kõik täiskasvanud, kes lapsega lasteaias kohtuvad on teadlikud oma rollist ja mõjust. Kõik on Õpetajad, eeskujud ja olulised. Kõik täiskasvanud hoolitsevad oma vaimse tervise eest, et jaksata seda tööd teha.

Kui tunned, et vajad vaimse tervise turgutust ja tahad teada, mis on töörõõm: https://maililiinev.ee/teenused/#vaimne

28. Rühmameeskonda toetab kogu organisatsiooni kultuur ja meeskonnakoolitused.

Kui tunned, et vajad meeskonnakoolitust, kus räägitakse väga selgelt, praktiliselt ja elurõõmsalt, mida tähendab lapsest lähtuv mõtteviis praktikas ja soovid jõustavat kohtumist, siis vaata siia: https://maililiinev.ee/teenused/#meeskonnakoolitused

Vaata lisaks

Muutunud õpikäsitus:

https://www.hm.ee/opikasitus

Võta minuga ühendust ja telli koolitus või meeskonnaüritus, mis on kantud lapsest lähtuvast mõtteviisist

Maili Liinev

tel: 52 65 305

kiri@maililiinev.ee