Lapse arengu toetamine sõimes ja lastehoius

25,00 

Sõime ja hoidu siseneb koos oma perega kõige noorem laps haridusmaastikul. Tema areng ja heaolu sõltub kõige rohkem oma vanematest ja kontaktist sõimes või hoius oma hoidjatega.

Kirjeldus

Koolituse sisu

Sõime ja hoidu siseneb koos oma perega kõige noorem laps haridusmaastikul. Tema areng ja heaolu sõltub kõige rohkem oma vanematest ja kontaktist sõimes või hoius oma hoidjatega. Praktilisel koolitusel teeme ülevaate:

  • lapse arengu eripärad 1,5-3-aastaselt
  • kohanemine sõime ja hoiuga, lapse ja pere toetamine
  • peredega koostöö loomine
  • rühmameeskonna töö
  • päevakava, õppetegevused ja arengueesmärgid kõige pisematega
  • rahuliku ja koduse õhkkonna loomine ja hoidmine

Asutustele edastame arve pärast koolitust (e-arvekeskuse kaudu) ja märgime maksetähtajaks kuni 21 päeva. Tõendid saadame ühe kuu jooksul pärast koolitust meilile.

Palun muuda Zoom keskkonnas koolitusel osaledes oma nimi võimalusel oma täisnimeks või anna meile teada oma täisnimi, ühe arvuti taga võib osaleda mitu inimest, palun andke teada kõikide inimeste nimed, kes koolitust kuulavad – see on meile oluline osalmise registreerimiseks. Iga koolitust vaatav inimene saab arve ja soovi korral tõendi.

Veebikoolitustel on oodatud aktiivne osavõtt ja kui vähegi võimalik, siis palume kaamera sisse lülitada, et koolitaja saaks osalejatega kontakti luua ja ning neid näha. Arvestame ka sellega, et kõigil ei ole võimalik lülitada sisse kaamerat või kaasa vestelda.

Koolitus toimub 13.00-14.30, saadame Zoom lingi kaks päeva enne koolitust meilile.

Kui Te ei saa koolitusel osaleda, siis palun teatage sellest esimesel võimalusel info@hooling.ee ja kui teatate hiljemalt kaks päeva enne koolitust, siis saate tasutud summat kasutada teiste Hoolingu koolituste jaoks.